Clicky

PERSONLIGT

Erling Tiedemann, redaktør, fhv. amtsborgmester, R1, KC*SG.

Født 23. juni 1932 i København som søn af manufakturhandler Carl Tiedemann (død 1960) og hustru Paula f. Christiansen (død 1988). Bror til Anker Tiedemann (født 1930).

Gift 29. december 1957 med Vivian Tiedemann, født 31. juli 1934 i Viborg, datter af landsretssagfører Jacob Bogh (død 1988) og hustru Ragna f. Hansen (død 1992).

Børn og børnebørn:

Jens Tiedemann, f. 1958, gift med Lene Tiedemann, f. Terp Nielsen. Tre børn: Christine, Louise og Therese.

Niels Tiedemann, f. 1960, gift med Tina Krüger. Tre børn: Maiken, Mads og Malene

Lotte Bredholt, f. 1964, gift med Nik Bredholt. To børn: Anna Simone og Tim Nikolaj


AKTUELLE HVERV OG ARBEJDSOPGAVER

UDDANNELSE

  Klassisk-sproglig student (Østre Borgerdydskole) 1951

  Lærereksamen, Blaagaard Seminarium, december 1953

  Bibelteologiske studier ved Institut Catholique i Paris 1994-96

  Italienske sprogstudier på StudioItalia i Rom 2005

SKOLEVÆSEN

  Lærer ved Gladsaxe Kommunes Skolevæsen 1954-55 og ved Sankt Annæ Skole, København 1955-59

  Skoleinspektør ved Sankt. Norberts Skole, Vejle, 1959-76

  Medlem af bestyrelsen for Danmarks Katolske Lærerforbund 1961-65

  Formand for Foreningen af Katolske Skoler i Danmark 1965-70

  Medlem af De Frie Folkeskolers Fællesråd 1966-70

AMTS- OG KOMMUNALPOLITISKE HVERV M.V.

  Medlem af Vejle Byråd 1968-75

  Medlem af bestyrelsen for Vejle Amts og Byes Sygehus 1968-70

  Medlem af Fællesudvalget for Vejle Amt 1969-70

  Medlem af Vejle Amtsråd 1970-93, formand for Sygehusudvalget 1970-74, amtsborgmester 1974-93

  Medl. af bestyrelsen for Billund Lufthavn 1968-93, formand 1974-93

  Medlem af Arbejdsmarkedsnævnet for Vejle Amt 1990-93

  Formand for Vejle Amts Udviklingsråd 1990-93

  Formand for Vejle Amts Trafikselskab 1978-93

  Formand for Forebyggelsesudvalget i Vejle Amt 1983-93

  Medlem af Den Tværamtslige Initiativorganisaion for Syd- og Sønderjylland 1980-93, formand 1990-93

  Formand for Teknologisk Informationscenterudvalg for Vejle Amt 1980-84

  Medlem af Amtsrådsforeningens Sygehusudvalg 1972-74, af foreningens bestyrelse 1974-86, formand for bestyrelsen 1974-79, 1. næstformand 1979-86

  Medlem af Kommunedatas bestyrelse 1974-94, næstformand 1974-86

  Medlem af bestyrelsen for I/S Datacentralen 1975-78

  Medlem af Tilsynsudvalget for Kommunernes Revisionsafdeling 1982-87

  Medlem af Valgbarhedsnævnet 1982-94

  Medlem af Indenrigsministeriets Prioriteringsudvalg 1976-77

  Medlem af Rigshospitalsudvalget 1976-80

  Medlem af Nærdemokratiudvalget 1975-77

  Medlem af Regeringens Kommunekontaktudvalg 1980-87

  Medlem af Udvalget om Kommunalt Udvalgsstyre m.v. 1978-79

SUNDHEDSVÆSEN

  Formand for Det Centrale Råd for Lægers Videreuddannelse 1978-90

  Formand for Forebyggelsespolitisk Råd 1990-93

  Medlem af Tobaksskaderådet 1990-93

  Medstifter af Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering 1988, formand 1988-93

  Medlem af bestyrelsen for Jysk Nervesanatorium 1971-78

ETIK

  Medlem af Etisk Råd 1997-2002, formand fra 2000-02

  Medlem af BIOSAM 2000-02

  Medlem af Genteknologiudvalget 2001-02

  Medlem af følgegruppen for regeringens BioTIK-projekt 2001-02

VENSTRE

  Medlem af bestyrelsen for Vejle Bys Venstre 1965-72, formand 1967-72

  Medlem af hovedbestyrelsen for Partiet Venstre 1977-78

  Medlem af Venstres Økonomiske Udvalg 1980-84

  Æresmedlem 1994

KULTURPOLITIK M.V.

  Medlem af Målsætningsudvalget for Det Kgl. Teater 1978-79

  Medlem af Mediekommissionen 1980-82

  Medlem af best. for Kreditforeningen Danmarks Fond for særlige Formål 1991-92

TRAFIK

  Medl. af bestyrelsen for Billund Lufthavn 1968-93, formand 1974-93

  Formand for Vejle Amts Trafikselskab 1978-93

  Medlem af repræsentantskabet for Det Danske Luftfartselskab A/S 1978-93

  Medlem af bestyrelsen for Juelsminde-Kalundborg Linien A/S 1981-83

ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE HVERV

  Medlem af Kreditforeningen Danmarks Lokalråd 1982-96, af foreningens repræsentantskab 1992-96

  Medlem af ÆldreForum 1996-97

  Medlem af Dommerudnævnelsesrådet 1999 - 2003

  Medlem af repræsentantskabet for Ensomme Gamles Værn 2011

KIRKELIGE HVERV OG OPGAVER

  Landsformand for Danmarks Unge Katolikker 1963-65

  Medlem af Den Katolske Kirke Synode 1967-69, af Kirkens Pastoralråd 1974-93, 1998 - 2001 og igen fra 2003 - 2004

  Medlem af forretningsudvalget for Det Økumeniske Fællesråd 1997-99

  Medlem af Danske Kirkers Råd 2006, fra 2008 kasserer og medlem af forretningsudvalget

  Leder af Pastoral-Centret i København fra 1996- 2001

  Medlem af bestyrelsen for Det Danske Bibelselskab 1999 - 2014

  Ansvarshavende redaktør af Katolsk Orientering 2003 og 2004

  Medstifter og ansvarshavende redaktør af nettidsskriftet www.catholica.dk 2004-2009

  Medstifter og ansvarshavende redaktør af internetradioen www.katpod.dk 2005

  Formand for bispedømmets valgstyrelse i forbindelse med valg 2006 til menighedsråd og pastoralråd i Den katolske Kirke i Danmark

PRISER

Kristeligt Dagblads pris 2002

Ældrerådenes Hæderspris 2015

Dialogpris 2015

Indholdet af denne blå bog er frigivet under Creative Commons Atributions 2.5 licensen: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/