Clicky

Forslag til sange
 
Er der noget, du gerne vil have, at vi skal synge? Det er et spørgsmål, som mødearrangører ofte stiller, - og her er nogle enkelte forslag til sange ved møder om etik.

De bygger alle på det ønske, at man midtvejs, d.v.s. mellem foredrag og debat (før eller efter kaffen) synger Grundtvigs "Menneskelivet er underligt". Den findes i Højskolesangbogen, men i nogle udgaver mangler desværre nogle af de vers, som netop kan illustrere menneskets værdighed og forskellen på os og dyrene. Den fulde tekst kan ses og hentes ved at klikke her. Den foreligger i form af et A4 ark, der kan deles i to A5 sangblade pr. ark.

Ved afslutningen af mødet foreslår jeg, at vi synger "Sig månen langsomt hæver". Udover at være en god og rolig aftensang rummer den tillige den halve måne, som "er dog heel og rund", "de stolte Adams slægter", som "såre lidet mægter" og ikke mindst: den "syge nabo", som etik også går ud på at trøste.

Den første sang - eller evt. de første sange - forud for foredraget vil jeg (i uprioriteret orden) foreslå valgt blandt nedenstående muligheder:

 

Efterårssange:
Marken er mejet
Septembers himmel er så blå
Det lysner over agres felt
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Nu falmer skoven trindt om land
Skyerne gråne
Dybt hælder året i sin gang

Vintersange:
Det er hvidt herude
I sne står urt og busk i skjul
Spurven sidder stum bag kvist
Sneflokke kommer vrimlende

Forårssange:
Velkommen, lærkelil
Den kedsom vinter gik sin gang
Det er i dag et vejr - et solskinsvejr
Velkommen i den grønne lund

Sange, der kan bruges hele året:
Der truer os i tiden
Frihed er det bedste guld
Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord
På det jævne, på det jævne
Jeg elsker den brogede verden
Frihed er det bedste guld
Sorrig og glæde, de vandre til hobe
Kærlighed til fædrelandet